Svet-Stranek.cz
NR Meyer Company, s.r.o.

Další aktivity:Kvalita! Dokonalost! Spolehlivost!

Další aktivity

 

PROJEKTY

 KURZY


HUDEBNÍVÝCHOVAA VÝUKA, MODERNÍ ZPĚV


SkupinaVokál (B)
Komu je určen:
 Chlapci ve věku 6–12 let.
Intenzita: 1krát/ tyd.
Vyučovací hodina: 120 min. s 15-minutovoupřestávkou.
Perspektiva:  Zapojení doskupiny BIRICHINI, účast v celostátních a mezinárodních pěveckýchsoutěžích a festivalech

SkupinaVokál (G)  
Komu je určen:
 Dívky ve věku 6–15 let.
Intenzita: 1krát/ tyd.
Vyučovací hodina: 120 min. s 15-minutovoupřestávkou.
Perspektiva:  Zapojení do skupinyFATE, účast v celostátních a mezinárodních pěveckých soutěžích afestivalech

SkupinaVokál (DK) 
Komu je určen:
 Dívky a chlapci ve věku 6–15 let.
Intenzita: 1krát/ tyd.
Vyučovací hodina: 120 min. s 15-minutovoupřestávkou.
Perspektiva:  Zapojení do skupinyMAXI - ARCOBALENO, účast v celostátních a mezinárodních pěveckýchsoutěžích a festivalech

V pěveckých skupinách dívky a chlapci se naučí zpěvu v různých cizích jazycích,jevištnímu pohybu, způsobu vytvoření individuálního uměleckého vzhledu.


Místo výuky: prostory NR MeyerCompany, s.r.o.

Začátek kurzu: záři 2013

Délka kurzu: 8 měsíců (mimo terminy školních prázdnin). Kurz je rozdělen do 2 semestru.

Vyučovací hodina: 120 min. s 15-minutovou přestávkou.

Celkem vyučovacích hodin: 80 (40 x 2hodinová lekce)

Cena: 4000,- Kč / kurz. Možnost splacení v měsíčních splátkách. 

 

 

ESTETICKÁ VÝCHOVA


Divadlo Módy a Hudby  

(Fashion & Music Theatre)   
Estetický kurz Divadlo Módy a Hudby je pro dívky a chlapce od 6 do 16 let.

Předpoklady:
- dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost

- cit pro rytmus a schopnost na něj pohybově reagovat

- kladný vztah k módě a hudbě

- chuť´tvrdě cvičit a vytrvalost

- časové možností

-disciplinovanost

-schopnost spolupracovat v týmu

 

Divadlo Módy a Hudby umožňuje všestranný rozvoj dítěte.

Jedním z hlavních směrů Divadla je rozvoj zájmu o vnitřní svět člověka, poznání svých schopností a talentu, psychologická příprava a zbavení se komplexů a strachů z publika a jeviště.
Věnujeme velkou pozornost uměleckému a estetickému vzdělání. Prostřednictvím moderních oděvních forem a hudby dívky a kluci budou schopné vytvořit svůj vlastní styl a také dokážou vytvořit jedinečný vzhled pro jinou osobu.

Účast v Divadle Módy a Hudby zahrnuje vypracování a provádění tvořivosti v různých oblastech: 
* v rozvoji osobnosti
* v kreativních projektech ve výtvarné dílně
* v herectví, pantomimě a řeči těla
* ve vizuálním a dekorativním umění
* v návrhu a přizpůsobení modelu
* v jevištním pohybu a umění módní prezentace na pódiu

 

Pro školáky do 16 let:

Začátek kurzu: záři 2013

Délka kurzu: 8 měsíců (mimo terminy školních prázdnin). Kurz je rozdělen do 2 semestru.

Vyučovací hodina: 120 min. s 15-minutovou přestávkou.

Celkem vyučovacích hodin: 80 (40 x 2hodinová lekce)

Cena: 4000,- Kč / kurz. Možnost splacení v měsíčních splátkách. 

 

Pro děti předškolního věku:
Začátek kurzu: záři 2013

Délka kurzu: 8 měsíců (mimo terminy školních prázdnin). Kurz je rozdělen do 2 semestru.

Vyučovací hodina: 60 min. s 5-minutovou přestávkou.

Celkem vyučovacích hodin: 80 (40 x 2hodinová lekce)

Cena: 2400,- Kč / kurz. Možnost splacení v měsíčních splátkách. 

 

Zápisy do kurzu probíhají vždy v prvním týdnu v měsíci nebo kdykoli po domluvě na adrese:
NR Meyer Company,s.r.o.,  
Boleslavská tř. 133,

288 802Nymburk  

(1.patro, kancelář č.1)
Domluva je možná jen telefonicky, volejte: +420 724 562 011

Pozor! Kurz je možné začít navštěvovat i kdykoli během semestru pokud není naplněna kapacita.
JAZYK, HUDBA A FILM


Jazykové, Hudební a Filmové Studio
(Language, Music & Movie Studio / LMMS)Komu je Studiourčeno?
Jazykové, Hudební a Filmové Studio
(LMMS) je určeno dětem ve věku od 6 do 16 let.
Kurz je určen všem, kteří v sobě tuší herecký talent či jeho potenciál, věnují se výuce cizích jazyků nebo hudbě, zpěvu, sportu a chtějí dále rozvíjet své schopnosti. 

Co je LMMS?
LMMS
-je spojení výuky jazyků s hudebně-dramatickou výchovou, kde vyučování cizích jazyků probíhá prostřednictvím výuky základů herectví, hudby, zpěvu a dramatické výchovy. Náš systém a metoda výuky napomáhají rozvoj hudební fantazie a celkové kreativity každého dítě. 

Proč máte vybrat LMMS?
Účast v LMMS je vysoce stimulujícím prostředím. Jde o skvělou motivaci při výuce jazyků,která rozvije řečové dovednosti. Hudba (písničky v cizích jazycích), základy hereckého projevu, realizace talentu v praxi, přispívá k vývoji jazykové paměti a fantazii každého účinkujícího. 

Jaké jsou výhody výuky jazyků v  LMMS?  
Učení neprobíhá tradiční klasickou formou výuky, ale v aktivní činnosti každého člena skupiny. Dítě vstřebává cizí jazyk zároveň s ostatními zážitky,zdokonaluje se v komunikačních dovednostech a zlepšuje svůj vztah k jazyku.Nemusí se na jazyk přímo soustředit.
Pro realizace dosažených v kurzu dovednosti, každému účastníku je umožněno se podílet na natáčení krátkého dokumentárního a hraného filmů. 

 

Co se v takovém LMMS děje?

Aplikování nových dovednosti a znalosti formou atraktivního a inspirujícího hudebně-dramatického projevu: hraní a zpěv podle scénáře, různé druhy improvizace, napsaní krátkého filmového scénáře a jeho bezprostřední realizace. 

Obsah výuky se soustřeďuje na upevnění návyků správné výslovnosti a gramaticky správném vyjadřování v cizím jazyce.
Individuální přístup umožňuje dítěti komunikovat v cizím jazyce na odpovídající jazykové úrovni (A1–B2).

Jak to funguje?
Uchazeč o kurz je povinen absolvovat schůzku (zápis) spojenou s ověřením jazykové úrovní a talentových předpokladů.      
Schůzka probíhá pouze za přítomnosti zákonného zástupce nezletilého. 
Po schůzce organizátory zařadí dítě podle jazykové úrovni do odpovídající skupiny.      
Kurz končí veřejným promítáním nahraného filmu.

Nevratné jednorázové zápisné je  50,- Kč.

Jak často probíhá výuka? 
Začátek kurzu:
záři 2013

Délka kurzu: 8 měsíců (mimo terminy školních prázdnin). Kurz je rozdělen do 2 semestru.

Vyučovací hodina: 120 min. s 15-minutovou přestávkou.

Celkem vyučovacích hodin: 80 (40 x 2hodinová lekce)

Cena: 4000,- Kč / kurz. Možnost splacení v měsíčních splátkách. 


Co můžete očekávat po absolvováni kurzu?
Schopnost:
* pohotově utvořit určitou konstrukci v několika cizích jazycích  
* využit základní pohybové, hlasové a herecké techniky
* spontánně jednat
* nacházet psychosomatickou oporu pro hlas v různých životních situacích.

 

 

Pozor!
Účast v Jazykovém, Hudebním a Filmovém Studio (Language, Music & Movie Studio) však sama o sobě neznamená zázračné zlepšení jazykových dovednosti a hudebních schopnosti. 

Výsledky výuky jsou velmi závislé na dítěti a jeho osobním přání dosáhnout jazykového a tvůrčího úspěchu !!!!!!Výuka v každém kurzu probíhá s vysoce individuálním přístupem ke každému dítěti tak,aby každé dítě získalo maximum nových dovedností v rámci svých možností.
 

návštěvníků stránky
celkem43 325
tento týden85
dnes13